Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Titlu de călătorie

ELIBERAREA TITLULUI DE CĂLĂTORIE

 

Ambasada eliberează titluri de călătorie cetăţenilor Republicii Moldova în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 987 din 24.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la titlul de călătorie.

 

Ambasada eliberează titluri de călătorie următoarelor categorii de persoane:

 • cetăţenilor Republicii Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
 • apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova;
 • cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care, din motive obiective, nu pot obţine un titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul în care aceste categorii de persoane se află în străinătate şi nu sînt în posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova.

 

Ambasada organizează programarea persoanelor în funcţie de specificul activităţii şi volumul de lucru al misiunii.

În cazuri de urgenţă justificată, oficiul consular poate permite solicitanţilor să depună cererile de eliberare a titlului de călătorie fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc, doar în cazurile de urgenţă justificată, care sunt considerate următoarele:

 • decesul sau îmbolnăvirea unei rude de gradul I şi II;
 • posesia unui bilet de călătorie imediată în Republica Moldova;
 • situaţii excepţionale sub formă de calamităţi sau dezastre naturale;
 • necesitatea de a părăsi ţara impusă de autorităţile statului de reşedinţă;
 • îngrijirea copilului minor sau a altor persoane cu necesităţi medicale speciale.


La depunerea cererii de eliberare a titlului de călătorie, solicitantul:

 • înaintează un formular de cerere;
 • prezintă două fotografii 35mm x 45mm;
 • prezintă dovada cetăţeniei Republicii Moldova sau dovada dreptului de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, în cazul apatrizilor şi cetăţenilor străini;
 • face dovada lipsei unui document de călătorie valabil;
 • motivează imposibilitatea obţinerii, din motive obiective, a unui titlu de călătorie la misiunile diplomatice sau la consulatele statului ai cărui cetăţeni sînt, în cazul cetăţenilor străini;
 • prezintă documentele care atestă schimbul de nume sau prenume, în cazul în care solicitantul posedă un alt nume sau prenume decît cel menţionat în documentul de călătorie;
 • achită taxa consulară în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare, precum şi plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente, în cazul în care cererea a fost expediată prin poştă.

 

În caz de necesitate, reprezentantul oficiului consular poate solicita, cu justificarea corespunzătoare, şi alte documente care contribuie la identificarea persoanei şi stabilirea datelor cu caracter personal.