Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

 

lCuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus:

Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь

220006  г. Минск, ул. Белорусская, 2

р/с BY08 MMBN 3021 0056 0001 0933 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт»

г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код банка MMBNBY22

УНП 100 828 577

*IMPORTANT!

-   se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular.

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă!

 Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

 Perfectarea vizelor

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

1.

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0 euro

20 euro

2.

Tip B – viză de tranzit

40 euro

0 euro

40 euro

3.

Tip C – viză de scurtă ședere

40 euro

0 euro

40 euro

4.

Tip D – viză de lungă ședere

40 euro

0 euro

40    euro

  1. I.              Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

      

 

 

 

 

 

Termen de perfectare

Taxa Agenția Servicii Publice

Taxa consulară

Taxa

aferentă

TOTAL

 

1

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

 

20 de zile lucrătoare

31 euro

40 euro

11 euro

82 euro

 

5 zile lucrătoare

54 euro

11 euro

105 euro

 

2

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copilul până la vârsta de 12 ani

 

 

 

 

 

20 de zile lucrătoare

31 euro

40 euro

10 euro

81 euro

 

5 zile lucrătoare

54 euro

12 euro

106 euro

 

3

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă temporar sau permanent

20 de zile lucrătoare

31 euro

40 euro

10 euro

81 euro

 

5 zile lucrătoare

54 euro

12 euro

106 euro

 

4

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

9 euro

45 euro

 

5 zile lucrătoare

19 euro

11 euro

60 euro

 

5

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

 

 

3 euro

30 euro

11 euro

44 euro

 

6

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

termen 20 zile

7 euro

150 euro

20 euro

177 euro

 

termen 5 zile

21 euro

 

 191 euro

 

7

Eliberarea titlului de călătorie

 

 

20 euro

5 euro

25 euro

 

8

Eliberarea titlului de călătorie

GRATIS – la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârstă de 18 ani

 

 

 

 

 

 

II. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei

1      Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere:

 

a

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1 prim) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

În ziua adresării

6 euro

10 euro

5 euro

21 euro

b

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

6 luni

24 euro

10 euro

5 euro

39 euro

2

Redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

Pînă la 3 luni

 

10 euro

5 euro

 

15 euro

3

Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

 

 

300 euro

20 euro

320 euro

4

Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova

 

 

10 euro

0 euro

10 euro

5

Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova

 

 

50 euro

0 euro

50 euro

6

Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie

 

 

50 euro

0 euro

50 euro

III. Înregistrarea actelor de stare civilă

1

Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie

50 euro

20 euro

70 euro

2

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă

250 euro

20 euro

270 euro

3

Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50 euro

20 euro

70 euro

4

Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei

150 euro

20 euro

170 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20 euro

5 euro

25 euro

5

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

 

 

 

GRATIS

Transcrierea actelor de naștere întocmite pe numele cetățenilor RM născuți pe teritoriul statului de reședință

 

La transcrierea actelor de deces întocmite pe numele cetățenilor RM decedați pe teritoriul statului de reședință, precum și la eliberarea pașaportului mortuar

 

 

 

 

 

 

 

IV. Îndeplinirea actelor notariale

1

Autentificarea procurii:
     a) în numele persoanei fizice
     b) în numele persoanei juridice

 

30 euro

60 euro

 

0

0

 

30 euro

60 euro

2

Autentificarea testamentului

30 euro

0

30 euro

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100 euro

5 euro

105 euro

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 euro

(pentru fiecare lună)

5 euro

(pentru fiecare lună)

55 euro

(pentru fiecare lună)

5

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10 euro

0 euro

10 euro

6


Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 euro
(pentru
o pagină)

0 euro

2 euro
(pentru
o pagină)

7

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

 

 

10 euro
(pentru
o pagină)

5 euro
(pentru
document)

15 euro
(pentru
document)

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
     a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
     b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie
     c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

20 euro

10 euro


15 euro

0 euro

 

20 euro

10 euro


15 euro

9

Primirea documentelor la păstrare

20 euro
(pentru
fiecare lună)

0 euro

20 euro
(pentru
fiecare lună)

10

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10 euro

0 euro

10 euro

11

Întocmirea protestelor de mare

30 euro

0 euro

30 euro

12

Asigurarea probelor

50 euro

0 euro

50 euro

13

Alte acte notariale

50 euro

0 euro

50 euro

 

V. Alte acțiuni consulare

1

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

 

30 euro

5 euro

35 euro

a

Eliberarea certificatului explicativ (din domeniul de stare civilă)

20 de zile lucrătoare

3 euro

30 euro

5 euro

38 euro

5 zile lucrătoare

9 euro

30 euro

5 euro

44 euro

a

Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

5 euro

41 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

30 euro

5 euro

 

52 euro

b

Eliberarea certificatului privind starea civilă

20 de zile lucrătoare

 

4 euro

30 euro

5 euro

39 euro

5 zile lucrătoare

11 euro

30 euro

5 euro

46 euro

c

Eliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui

20 de zile lucrătoare

 

5 euro

30 euro

5 euro

40 euro

5 zile lucrătoare

14 euro

30 euro

5 euro

49 euro

d

Eliberarea avizului cu privire la anularea și/sau  modificarea actului de stare civilă

20 de zile lucrătoare

 

4 euro

30 euro

5 euro

39 euro

5 zile lucrătoare

13 euro

30 euro

5 euro

48 euro

e

Eliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă

20 de zile lucrătoare

6 euro

30 euro

5 euro

41 euro

5 zile lucrătoare

17 euro

30 euro

5 euro

52 euro

2

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

 

 

30 euro

5 euro

35 euro