Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus:

Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь

220006  г. Минск, ул. Белорусская, 2

р/с BY08 MMBN 3021 0056 0001 0933 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт»

г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код банка MMBNBY22

УНП 100 828 577

*IMPORTANT!

-  se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular.

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă!

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus începând cu 01.01.2023

 

Data actualizării 01 aprilie 2024

Perfectarea vizelor

Nr.Serviciul prestatTaxa consularăTaxa aferentă

Total

1.Tip A – viză de tranzit aeroportuar20 euro10 euro30 euro
2.Tip B – viză de tranzit40 euro20 euro60 euro
3.Tip C – viză de scurtă ședere40 euro30 euro70 euro
4.Tip D – viză de lungă ședere40 euro

euro

80 euro

Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

și altor documente

 

Serviciul prestatTermen de perfectareTaxa Agenția Servicii PubliceTaxa consulară

Taxa

aferentă

TOTAL
1Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova20 de zile lucrătoare31 euro20 euro11 euro62 euro
5 zile lucrătoare68 euro11 euro99 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copiii cu vârsta de până la 12 ani20 de zile lucrătoare31 euro0031 euro
5 zile lucrătoare54 euro54 euro
Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copiii cu vârsta de la 12 ani până la 18 ani20 de zile lucrătoare31 euro0031 euro
5 zile lucrătoare68 euro68 euro
2Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova20 de zile lucrătoare6 euro15 euro9 euro30 euro
5 zile lucrătoare19 euro11 euro45 euro
3Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

 

3 euro15 euro8 euro

26 euro

 

11,5 euro29,5 euro
4Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectivtermen 20 zile7 euro75 euro20 euro102 euro
termen 5 zile21 euro116 euro

5

 

Eliberarea titlului de călătorie  10 euro5 euro15 euro
Eliberarea titlului de călătorieGRATIS – la perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârstă de 18 ani

Acțiunile consulare în domeniul cetățenie

 

Serviciul prestat

Taxa Agenția Servicii PubliceTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL
1 Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere:
a

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1 prim) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

 

6 euro5 euro15 euro26 euro
b

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

 

24 euro5 euro15 euro44 euro
2Examinarea cererii privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

 

150 euro200 euro350 euro
3Examinarea cererii privind redobândirea cetățeniei Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective

 

5 euro15 euro20 euro
4Eliberarea adeverinței privind renunțarea la cetățenia Republicii Moldova 25 euro25 euro50 euro
5Eliberarea adeverinței privind dobândirea/redobândirea cetățeniei Republicii Moldova 5 euro15 euro20 euro
6Perfectarea certificatului cu privire la cetățenie 25 euro25 euro50 euro

Înregistrarea actelor de stare civilă

Serviciul prestatTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL
1Înregistrarea căsătoriei și eliberarea certificatului de căsătorie25 euro25 euro50 euro
2Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă125 euro30 euro155 euro
3Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărârii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani25 euro30 euro55 euro
4Înregistrarea divorțului în temeiul hotărârii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei75 euro30 euro105 euro
5Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv10 euro15 euro25 euro
6Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului cu eliberarea certificatului respectiv10 euro15 euro25 euro

Îndeplinirea actelor notariale

 

Serviciul prestatTaxa consularăTaxa aferentăTOTAL

 

1Autentificarea procurii:

 

 

în numele persoanei fizice

15 euro

 

5 euro

 

20 euro

 

 

b) în numele persoanei juridice30 euro15 euro45 euro

 

2

Autentificarea testamentului

 

15 euro10 euro25 euro

 

3

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

 

50 euro10 euro60 euro

 

4

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

(pentru fiecare lună)

25 euro

 

10 euro

 

 

35 euro

 

 

 

5Legalizarea semnăturilor de pe documente5 euro5 euro10 euro

 

6

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

(pentru o pagină)

1 euro

5 euro

6 euro

 

7Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele (pentru o pagină)

5 euro

10 euro

15 euro

 

8

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:


a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc


b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie


c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

10 euro5 euro

 

7,5 euro

 

 

5 euro

 

 

15 euro

 

15 euro

 

 

 

15 euro20 euro

 

22,5 euro

 

9Primirea documentelor la păstrare (pentru fiecare lună)

10 euro

10 euro

20 euro

 

10Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv5 euro5 euro10 euro

 

11Întocmirea protestelor de mare15 euro5 euro20 euro

 

12Asigurarea probelor25 euro5 euro30 euro

 

13Alte acte notariale25 euro5 euro30 euro
 

Legalizarea consulară

 

Serviciul prestatTaxa consulară

Taxa

aferentă

TOTAL

 

1Legalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 

 

 

 

pentru persoanei fizice

15 euro

 

10 euro

 

25 euro

 

 

 

pentru persoanei juridice

30 euro15 euro

45 euro

Alte acțiuni consulare

 

Serviciul prestatTermen de perfectareTaxa Agenția Servicii PubliceTaxa consulară

Taxa

aferentă

TOTAL
1Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova15 euro10 euro25 euro
aEliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă20 de zile lucrătoare6 euro15 euro10 euro31 euro
5 zile lucrătoare17 euro15 euro10 euro42 euro
bEliberarea certificatului privind starea civilă20 de zile lucrătoare4 euro15 euro10 euro29 euro
5 zile lucrătoare11 euro15 euro10 euro36 euro
cSolicitarea certificatului privind capacitatea matrimonială20 de zile lucrătoare6 euro15 euro10 euro31 euro
5 zile lucrătoare17 euro15 euro10 euro42 euro
dEliberarea avizului privind afirmarea/infirmarea schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui20 de zile lucrătoare5 euro15 euro10 euro30 euro
5 zile lucrătoare14 euro15 euro10 euro39 euro
eEliberarea avizului cu privire la anularea și/sau modificarea actului de stare civilă20 de zile lucrătoare4 euro15 euro10 euro29 euro
5 zile lucrătoare13 euro15 euro10 euro38 euro
fEliberarea extrasului multilingv de pe actul de stare civilă20 de zile lucrătoare6 euro15 euro10 euro31 euro
5 zile lucrătoare17 euro15 euro10 euro42 euro
2Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte15 euro10 euro25 euro