Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituţiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

 

Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare

prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară (euro)

Taxa aferentă (euro)

  1. Perfectarea vizelor

1.

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20

0

2.

Tip B – viză de tranzit

40

0

3.

Tip C – viză de scurtă ședere

40

0

4.

Tip D – viză de lungă ședere

40

0

  1. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

1.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

40

11

2.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copii pînă la vîrsta de 12 ani

40

10 – termen de 30 zile

13 – termen de 15 zile

12 – termen de 5 zile

3.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

40

10 – termen de 30 zile

13 – termen de 15 zile

12 – termen de 5 zile

4.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu

40

11 – termen de 30 zile

13 – termen de 15 zile

12 – termen de 5 zile

5.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

30

9 – termen de 30 zile

10 – termen de 15 zile

11 – termen de 5 zile

6.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut

30

9 – termen de 30 zile

10 – termen de 15 zile

11 – termen de 5 zile

7.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

30

8

8.

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

150

20

9.

Eliberarea titlului de călătorie

20

5

  1. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

1.

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

2.

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

300

20

3.

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

10

5

4.

Eliberarea adeverinţei privind renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova

50

0

5.

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

10

0

6.

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50

0

  1. Înregistrarea actelor de stare civilă

1.

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

50

20

2.

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

250

20

3.

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

50

20

4.

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

150

20

5.

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

6.

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

20

5

  1. Îndeplinirea actelor notariale

1.

Autentificarea procurii:

30

0

a) în numele persoanei fizice

b) în numele persoanei juridice

60

0

2.

Autentificarea testamentului

30

0

3.

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

100

5

4.

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 (pentru fiecare lună)

5

5.

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10

0

6.

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

2 (pentru o pagină)

0

7.

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

10 (pentru o pagină)

5

8.

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

  

a) certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

20

0

b) certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

10

0

c) certificarea timpului (datei) prezentării documentului

15

0

9.

Primirea documentelor la păstrare

20 (pentru fiecare lună)

0

10.

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

10

0

11.

Întocmirea protestelor de mare

30

0

12.

Asigurarea probelor

50

0

13.

Alte acte notariale

50

0

  1. Supralegalizarea consulară

1.

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

  

a) pentru persoane fizice

30

5

b) pentru persoane juridice

60

5

  1. Alte acţiuni consulare

1.

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

30

5

2.

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

30

5