Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Taxe consulare şi taxe aferente

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus:

Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь

220006  г. Минск, ул. Белорусская, 2

р/с BY08 MMBN 3021 0056 0001 0933 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт»

г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код банка MMBNBY22

УНП 100 828 577

*IMPORTANT!

-              se va coordona în prealabil suma exactă pentru plată cu serviciul consular.

Vă atenţionăm că plata în numerar a taxelor la Ambasadă nu este posibilă!

 Cuantumul taxelor consulare și aferente serviciilor consulare prestate de către Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

 

 Perfectarea vizelor

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

1.

Tip A – viză de tranzit aeroportuar

20 euro

0 euro

20 euro

2.

Tip B – viză de tranzit

40 euro

0 euro

40 euro

3.

Tip C – viză de scurtă ședere

40 euro

0 euro

40 euro

4.

Tip D – viză de lungă ședere

40 euro

0 euro

40 euro

  1. Perfectarea și eliberarea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova și altor documente

 

Nr.

Serviciul prestat

Termen de perfectare

Taxa consulară

Taxa aferentă

Taxa ASP

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

 

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova

30 zile

40 euro

11 euro

39 euro

90 euro

+ 6 euro

15 zile

40 euro

11 euro

49 euro

100 euro

+ 6 euro

5 zile

40 euro

11 euro

69 euro

120 euro

+ 6 euro

2.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova pentru copii pînă la vîrsta de 12 ani

30 zile

40 euro

10 euro

30 euro

80 euro

+ 6 euro

15 zile

40 euro

13 euro

37 euro

90 euro

+ 6 euro

5 zile

40 euro

12 euro

53 euro

105 euro

+ 6 euro

3.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă permanent

30 zile

40 euro

10 euro

30 euro

80 euro

+ 6 euro

15 zile

40 euro

13 euro

37 euro

90 euro

+ 6 euro

5 zile

40 euro

12 euro

53 euro

105 euro

+ 6 euro

4.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului de cetățean al Republicii Moldova, în cazul în care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă provizoriu

30 zile

40 euro

11 euro

30 euro

81 euro

+ 6 euro

15 zile

40 euro

13 euro

37 euro

90 euro

+ 6 euro

5 zile

40 euro

12 euro

53 euro

105 euro

+ 6 euro

5.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova

30 zile

30 euro

9 euro

6 euro

 

45 euro

(39 la prima documentare)

+ 6 euro

15 zile

30 euro

10 euro

10 euro

50 euro

+ 6 euro

5 zile

30 euro

11 euro

19 euro

60 euro

+ 6 euro

6.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, în locul actului de identitate de uz intern declarat pierdut

30 zile

30 euro

9 euro

6 euro

45 euro

+ 6 euro

15 zile

30 euro

10 euro

15 euro

55 euro

+ 6 euro

5 zile

30 euro

11 euro

29 euro

70 euro

+ 6 euro

7.

Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate provizoriu al cetățeanului Republicii Moldova

 

30 euro

 

8 euro

 

3,50 euro

 

41,50 euro

+ 6 euro

8.

Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv

 

150 euro

 

20 euro

 

0 euro

 

170 euro

Lipsă serviciu

9.

Eliberarea titlului de călătorie

20 euro

5 euro

25 euro

(pentru minori - gratuit)

Lipsă serviciu

  1. Acţiunile consulare în domeniul cetăţeniei

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

 

10 euro

 

 

5 euro

 

 

15 euro

Lipsă serviciu

2.

Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

 

300 euro

 

 

20 euro

 

 

320 euro

Lipsă serviciu

3.

Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinţei respective

 

 

10 euro

 

 

5 euro

 

 

15 euro

Lipsă serviciu

4.

Eliberarea adeverinţei privind renunțarea la cetăţenia Republicii Moldova

 

50 euro

 

0 euro

 

50 euro

+ 6 euro

5.

Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova

 

10 euro

 

0 euro

 

10 euro

+ 6 euro

6.

Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie

50 euro

0 euro

50 euro

+ 6 euro

  1. Înregistrarea actelor de stare civilă

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie

 

50 euro

 

20 euro

 

70 euro

Lipsă serviciu

2.

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii comune a soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă

 

 

250 euro

 

 

20 euro

 

 

270 euro

Lipsă serviciu

3.

Înregistrarea divorţului în temeiul cererii unuia dintre soţi privind divorţul şi hotărîrii (sentinţei) instanţei judecătoreşti, dacă celălalt soţ este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani

 

 

50 euro

 

 

20 euro

 

 

70 euro

Lipsă serviciu

4.

Înregistrarea divorţului în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei

 

150 euro

 

20 euro

 

170 euro

Lipsă serviciu

5.

Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv

 

20 euro

 

5 euro

 

25 euro

Lipsă serviciu

6.

Examinarea cererii privind schimbarea numelui şi/sau prenumelui, şi/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv

 

20 euro

 

5 euro

 

25 euro

Lipsă serviciu

  1. Îndeplinirea actelor notariale

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

Autentificarea procurii:

 

 

30 euro

 

 

0 euro

 

 

a) în numele persoanei fizice

30 euro

Lipsă serviciu

b) în numele persoanei juridice

60 euro

0 euro

60 euro

Lipsă serviciu

2.

Autentificarea testamentului

30 euro

0 euro

30 euro

Lipsă serviciu

3.

Autentificarea contractului, cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj

 

100 euro

 

5 euro

 

105 euro

Lipsă serviciu

4.

Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale

50 euro (pentru fiecare lună)

5 euro

55 euro

Lipsă serviciu

5.

Legalizarea semnăturilor de pe documente

10 euro

0 euro

10 euro

Lipsă serviciu

6.

Legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele

 

2 euro (pentru o pagină)

 

0 euro

 

2 euro

Lipsă serviciu

7.

Efectuarea şi legalizarea traducerii documentelor şi a extraselor din ele

 

10 euro (pentru o pagină)

 

5 euro

 

15 euro

Lipsă serviciu

8.

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:

 

 

 

 

  1. certificarea faptului aflării persoanei în viaţă, faptului aflării persoanei într-un anumit loc

 

20 euro

 

0 euro

 

20 euro

Lipsă serviciu

  1. certificarea identităţii persoanei cu persoana înfăţişată în fotografie

 

10 euro

 

0 euro

 

10 euro

Lipsă serviciu

  1. certificarea timpului (datei) prezentării documentului

 

15 euro

 

0 euro

 

15 euro

Lipsă serviciu

9.

Primirea documentelor la păstrare

20 euro (pentru fiecare lună)

0 euro

20 euro

Lipsă serviciu

10.

Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv

 

10 euro

 

0 euro

 

10 euro

Lipsă serviciu

11.

Întocmirea protestelor de mare

30 euro

0 euro

30 euro

Lipsă serviciu

12.

Asigurarea probelor

50 euro

0 euro

50 euro

Lipsă serviciu

13.

Alte acte notariale

50 euro

0 euro

50 euro

Lipsă serviciu

  1. Supralegalizarea consulară

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

Supralegalizarea consulară a unui document eliberat de autorităţile unui stat străin ori cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova

 

 

 

 

a) pentru persoane fizice

30 euro

5 euro

35 euro

Lipsă serviciu

b) pentru persoane juridice

60 euro

5 euro

65 euro

Lipsă serviciu

  1. Alte acţiuni consulare

 

Nr.

Serviciul prestat

Taxa consulară

Taxa aferentă

Total

Taxa aferentă pentru serviciul de livrare la domiciliu a documentului perfectat

1.

Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informaţii din Republica Moldova

 

30 euro

 

5 euro

 

35 euro

+ 6 euro

2.

Perfectarea şi eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acţiuni consulare decît cele menţionate în compartimentele precedente, dar care sînt solicitate conform legislaţiei statului străin şi nu contravin legislaţiei Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sînt parte

 

 

30 euro

 

 

5 euro

 

 

35 euro

+ 6 euro