Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Servicii consulare prin poștă

Eliberarea titlului de călătorie urmează a fi prezentate: 

 1. Două fotografii de mărimea 3,5 x 4,5 cm color (nu se acceptă fotografii alb negru sau fotocopii);
 2. Dacă sunt disponibile, originalul sau copia următoarelor documente, indiferent de valabilitatea acestora: 
 • buletinul de identitate moldovenesc cu sau fără fişa de însoţire;
 • paşaportul expirat sau deteriorat;
 • permisul de şedere;
 • orice alt document cu fotografie (permisul de conducere, livretul militar etc.); 
 1. Termenul de valabilitate al titlului de călătorie nu poate depăși 30 de zile şi nu poate fi prelungit. Din aceste considerente, titlul de călătorie urmează a fi solicitat cu cel mult două - trei săptămâni înainte de plecare în Republica Moldova. 
 2. Titlul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie cu destinaţia finală obligatorie - Republica Moldova.
 3. În cazul solicitării titlului de călătorie prin poștă puteți descărca formularul de cerere aici.  
 1. bonul de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 2. un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Se achită în ruble belaruse conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

 • La perfectarea titlului de călătorie pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani taxa consulară nu se încasează.

Termen: Durata procedurii se situează la circa 10 zile lucrătoare.

Eliberarea certificatului de cazier judiciar

Actele necesare:

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar emis de Ambasadă, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice:

cererea completată și semnată (care poate fi descarcă aicii 

 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 35 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Se achită în ruble belaruse conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Termen: Durata procedurii se situează la circa 10-14 zile lucrătoare.

Eliberarea duplicatului/extrasului de pe actul de stare civilă

Pentru a obţine un duplicat/extras de pe actul de naștere, de căsătorie sau de deces din Republica Moldova, solicitantul (titularul actului sau reprezentantul legal în cazul minorului) va expedia în adresa misiunii diplomatice:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului solicitat, completată și semnată (care poate fi descarcă aici - naştere 
 • căsătorie
 • divorț            
 • sau deces 
 • copia de pe actul de identitate valabil (buletin de identitate sau pașaport)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului: 41 euro (30 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă + 6 euro taxa percepută de Agenția Servicii Publice). Se achită în ruble belaruse conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Actele fiind trimise în Republica Moldova prin curier diplomatic şi revenind pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

Transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului

Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă înregistrate de către autoritățile străine în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova, solicitantul va expedia în adresa misiunii diplomatice următoarele:

 • cererea-tip în funcție de tipul actului care se solicită transcris, completată și semnată (care poate fi descarcă aici - naştere 
 • căsătorie/divorț 
 • actul de stare civilă în original (de naştere, căsătorie, divorț, deces) emis de autoritățile belaruse.
 • copia de pe actele de identitate valabile ale soților/părinților copilului (buletin de identitate sau pașaport)
 • copia de pe certificatul de căsătorie a părinților copilului (la transcrierea certificatului de naștere)
 • copia de pe certificatele de naștere a soților (la transcrierea certificatului de căsătorie)
 • bonurile de plată (dovada) privind achitarea taxei consulare și taxei aferente pentru serviciul prestat
 • un plic auto-adresat şi pre-plătit

Costul serviciului:

- transcrierea actelor de naştere întocmite pe numele cetăţenilor Republicii Moldova născuţi pe teritoriul statului de reşedinţă - este gratuită
- transcrierea certificatului de căsătorie/ certificatului de deces 25 euro (20 euro taxa consulară + 5 euro taxa aferentă). Se achită în ruble belaruse conform cursului valutar stabilit în ziua achitării.

Cuantumul taxelor percepute pentru serviciile consulare prestate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova sunt stabilite în Legea nr. 242 din 24.09.2010, cu privire la taxele consulare. Mărimea plăţii pentru cheltuieli aferente (taxa aferentă) suportate de instituțiile serviciului diplomatic în urma prestării serviciilor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Modalitățile de achitare a taxelor consulare și serviciilor aferente:

Prin virament bancar pe contul Ambasadei Republicii Moldova în Republica Belarus:

Посольство Республики Молдова в Республике Беларусь

220006  г. Минск, ул. Белорусская, 2

р/с BY08 MMBN 3021 0056 0001 0933 0000 в ОАО «Банк Дабрабыт»

г. Минск, ул. Коммунистическая 49, код банка MMBNBY22

УНП 100 828 577