Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Relaţii comercial-economice

 2021

Volumul comerțului exterior (conform datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, fără a se ține cont de activitatea comercială a agenților economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu Republica Belarus a înregistrat în anul 2021 suma de 213,1 mil. dolari SUA, iar comparativ cu anul 2020 s-a majorat cu 18,6% sau cu 33,4 mil. dolari SUA.

După valoarea volumului schimburilor comerciale, Republica Belarus se situează pe locul 9 printre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, cu o pondere de 2,06%.

Exportul de mărfuri realizat în anul 2021 a înregistrat suma de 67,8 mil. dolari SUA. Comparativ cu anul 2020, volumul exportului s-a majorat cu 1,9 mil. dolari SUA sau cu 2,9%.

Importul de mărfuriefectuat în anul 2021 din Republica Belarus în Republica Moldova a însumat 145,3 mil. dolari SUA, înregistrând astfel o creștere cu 27,7% sau cu 31,5 mil. dolari SUA (spre comparație: în anul 2020 față de 2019 a fost înregistrată o reducere cu 13,1%).

Republica Belarus se situează pe locul 10 între țările partenere cu care Republica Moldova desfășoară activitatea de import, deținând o pondere de 1,81%.

Soldul balanței comerciale înregistrat este unul negativ pentru Republica Moldova și a constituit – 77.48 mil. dolari SUA. 

2020

Volumul comerțului exterior (fără a se ţine cont de activitatea comercială a agenților economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu Republica Belarus a înregistrat în anul 2020 suma de 179,7 mil. dolari SUA, iar comparativ cu anul 2019 s-a redus cu 15% sau cu 31,7 mil. dolari SUA. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat, Republica Belarus se situează pe locul 9 între partenerii cu care Republica Moldova întreține relații comerciale, deţinând o pondere de 2,3%.

Exportul de mărfuri realizat în anul 2020 a înregistrat suma de 65,9 mil. dolari SUA. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, volumul exportului s-a redus cu 14,5 mil. dolari SUA sau cu 18,1%. Republica Belarus se situează pe locul 9 între țările partenere cu care Republica Moldova desfășoară activitatea de export, deţinând o pondere de 2,65%.

Principale mărfuri exportate: vinuri din struguri proaspeți, alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol., porumb, legume preparate sau conservate altfel decât în oțet, mobilier și părți ale acestuia, caise, cireșe, vișine, piersici, medicamente, ghips/anhidrit/ipsos, instrumente și aparate pentru reglare sau control automat, struguri, etc.

Importul de mărfuriefectuat în anul 2020 din Republica Belarus în Republica Moldova a însumat 113,86 mil. dolari SUA, înregistrând o descreștere cu 13,1% sau cu 17,1 mil. dolari SUA. Republica Belarus se situează pe locul 10 între țările partenere cu care Republica Moldova desfășoară activitatea de import, deţinând o pondere de 2,1%.

Principale mărfuri importate: lemn tăiat sau despicat longitudinal, cocs de petrol, uleiuri din petrol, cartofi, tractoare, autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, plăci și dale din ceramică pentru pavaj sau pentru acoperit pereții, panouri fibrolemnoase sau din alte materiale lemnoase, fibre de sticla, placi, folii, pelicule, benzi, panglici și lame, etc.

Soldul balanței comerciale înregistrat este unul negativ pentru Republica Moldova și a constituit – 47,98 mil. dolari SUA.

2019

Volumul comerţului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus în anul 2019 a constituit 211,5 mil. dolari SUA, comparativ cu anul 2018 fiind înregistrată o reducere de circa 1,8%. Conform volumului schimburilor comerciale înregistrat, Republica Belarus ocupă locul 9 printre țările partenere cu care Republica Moldova dezvoltă relații economice.

Exportul din Republica Moldova a atins cifra de 80,5 mil. dolari SUA, fiind în scădere cu circa 7,7%. Principalele mărfuri exportate pe piața belarusă în anul 2019 au fost: vinurile din struguri, alcoolul etilic nedenaturat, semințe de porumb, alte legume, fierte sau conservate, caise, vișine și cireșe, piersici etc.

Importul din Republica Belarus a constituit 131,0 mil. dolari SUA, sau cu 2,2% mai mult comparativ cu anul 2018. Principalele mărfuri importate din Republica Belarus în 2019 au fost: produsele petroliere, tractoarele, cartofii, cocs de petrol, produse lactate etc.

2018

Volumul comerţului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus în anul 2018 a constituit 215,2 mil. dolari SUA, comparativ cu anul 2017 fiind înregistrată o reducere de circa 4,1%. Conform volumului schimburilor comerciale înregistrat, Republica Belarus ocupă locul 9 printre țările partenere cu care Republica Moldova dezvoltă relații economice.

Exportul din Republica Moldova a atins cifra de 87,2 mil. dolari SUA, fiind în scădere cu circa 20,7%. Principalele mărfuri exportate pe piața belarusă în anul 2018 au fost: vinurile din struguri, alcoolul etilic nedenaturat, semințe de porumb, alte legume, fierte sau conservate, caise, vișine și cireșe, piersici etc.

Importul din Republica Belarus a constituit 128,0 mil. dolari SUA și a semnalat o majorare de circa 11,7%. Principalele mărfuri importate din Republica Belarus în 2018 au fost: produsele petroliere, tractoarele, cartofii, cocs de petrol, produse lactate etc.

Comisia mixtă:

Ultima ședinţa, cea de a XIX-a a Comisiei interguvernamentale moldo-belarusă pentru cooperare comercial-economică, a avut loc la 7 iunie 2018, la Chișinău.