Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Pașaport

Perfectarea paşaportului biometric al cetăţeanului Republicii Moldova

 

Pentru depunerea cererii de perfectare a paşaportului, solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova + 2 copii a tuturor paginilor ce conțin date personale şi alte informaţii relevante (inclusiv, după caz, a paginii unde este aplicată ștampila de aprobare a Emigrării autorizate în Republica Belarus);
 • Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, valabil cu fișa de însoțire + 2 copii a buletinului față-verso (pentru toți solicitanții care au împlinit vârsta de 16 ani). În cazul în care buletinul de identitate este expirat/pierdut/furat, precum și dacă solicitantul a atins vârsta de 16 ani, se va solicita concomitent perfectarea buletinului de identitate și a pașaportului biometric (vezi rubrica „Buletin de identitate”).Notă: Cetățenii stabiliți cu domiciliul permanent în Republica Belarus (care au efectuat procedura de autorizare a Emigrării și dețin ștampila respectivă a autorităților Republicii Moldova în pașaport), sunt scutiți de obligativitatea perfectării buletinului de identitate;
 • Certificatul de naştere, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, în original + 2 copii. Notă: Dacă solicitantul s-a născut înafara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere moldovenesc transcris (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”).
 • Certificatul de căsătorie sau divorţ/Extras de pe actul de căsătorie, eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova în original + 2 copii; Notă: Dacă căsătoria sau divorțul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, solicitanții vor trebui să efectueze în prealabil procedura de transcriere a actelor respective, în scopul obținerii certificatelor moldovenești corespunzătoare (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”).
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui moldovenesc, în original + 2 copii. Notă: Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova, inclusiv cu toate actele de stare civilă rectificate ca urmare a schimbului efectuat (certificatul de naștere, căsătorie, divorț etc.) (vezi rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificat de deces al soțului/soției, în original + 2 copii. Notă: Dacă decesul a fost înregistrat în afara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, solicitanții vor trebui să efectueze procedura de transcriere a certificatului (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Dovada achitării taxei pentru perfectarea paşaportului;

 

Suplimentar actelor sus-menționate, la perfectarea pașaportului copiilor minori (până la 18 ani), se va prezenta, după caz:

 

 • Actul de identitate moldovenesc valabil al părintelui care va reprezenta minorul, + 2 copii;
 • În cazul părinților căsătoriți, la depunerea cererii pentru perfectarea pașaportului copilului, se poate prezenta un singur părinte, împreună cu minorul, cu prezentarea certificatului de căsătorie ;
 • În cazul părinților divorțați, părintele căruia i-a fost încuviințată îngrijirea copilului va prezenta certificatul de divorț moldovenesc și hotărârea judecătorească privind desfacerea căsătoriei, definitivă și irevocabilă sau declarația notarială din partea celuilalt părinte prin care se exprimă acordul la perfectarea pașaportului minorului. În lipsa hotărârii judecătorești și a declarației notariale, este necesară prezența la Ambasadă a celuilalt părinte, cu un act de identitate valabil;
 • În cazul în care datele despre tatăl copilului nu au fost înscrise în certificatul de naștere, precum și dacă copilul s-a născut în afara căsătoriei, nu este nevoie de prezența sau acordul tatălui.
 • Prezența la Ambasadă a copilului este obligatorie (pentru preluarea datelor biometrice, inclusiv fotografierea).

 

Cerințe pentru FOTOGRAFIE!

 • Se interzice prezentarea pentru fotografiere în haine de culoare albă. Se recomandă vestimentație de culoare închisă.
 • Nu sunt permise fotografii cu capul acoperit şi frizuri ce închid faţa.