Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

IMPORTANT !!!

Publicat:Mon, 25/05/2020 - 14:45

 

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova a aprobat la data de 25 mai 2020 Hotărîrea nr. 12 prin care, a stabilit următoarele:

 

 1. Începînd cu data de 26 mai curent, a fost reluată activitatea de transport feroviar și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID–19.

 2. Se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru:

 • cetățeni ai Republicii Moldova;
 • membri de familie ai cetățenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă durată, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto și personal de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren.
 1. Au fost introduse mai multe excepții ce țin de respectarea regimului de autoizolare pe o perioada de 14 zile, în cazul în care persoanele nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă:

 

 • conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ;
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.”

 

Hotărîrea CNESP nr. 12 din 25.05.2020 a intrat în vigoare la data emiterii și poate fi consultată aici: https://gov.md/sites/default/files/hotarire_cnesp_nr.12_din_25.05.2020.pdf