Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Emigrare autorizată

Pentru depunerea cererii privind autorizarea emigrării, solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabile AICI, cu următoarele documente:

 • Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;

 • Buletin de identitate, valabil sau expirat (se retrage);

 • Certificatul de naștere, în original. *

 • Certificatul de căsătorie/divorț (în cazul divorțului se prezintă Extras de pe actul de căsătorie), eliberat de către organele de stare civilă din Republica Moldova în original; *

 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui moldovenesc, în original; *

 • Certificatul de naștere al copiilor minori, în original; *

*Notă: Dacă solicitantul deține acte de stare civilă eliberate înafara teritoriului Republicii Moldova după data de 17.08.2001, se vor prezenta actele moldovenești transcrise (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”).

 • Documentul ce atestă evidența militară sau, după caz, excluderea din această evidență (Livretul militar se retrage);

 • Declarația autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului, care rămâne cu domiciliul sau reședința în Republica Moldova împreună cu minorul, din care să rezulte clar lipsa obligațiilor legale neonorate de către solicitant fată de minor. În cazul existenței unor asemenea obligații, din declarație trebuie să rezulte și acordul pentru emigrarea solicitantului;

 • Declarația autentificată notarial a celuilalt părinte al minorului din care să rezulte acordul privind emigrarea minorului împreună cu solicitantul, dacă declarantul rămâne cu domiciliul sau cu reședința pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care părintele respectiv are deja emigrare autorizată sau este cetățean străin, se va prezenta 2 copii a pașaportului moldovenesc cu mențiunea emigrării sau a pașaportului străin;

 • Declarația autentificată notarial a minorului cu vârsta cuprinsă între 10 și 18 ani, care emigrează cu unul din părinți, privind acordul la emigrare cu părintele respectiv. Declarația poate fi perfectată la Ambasadă (în cazul perfectării declarației la Ambasadă prezenta minorului este obligatorie);

 • Declarația autentificată notarial a reprezentantului legal al minorului sau a persoanei plasate sub tutelă sau curatelă, care rămâne cu domiciliul sau cu reședința în Republica Moldova, din care să rezulte acordul la emigrarea persoanei reprezentate la un alt reprezentant legal stabilit cu domiciliul în străinătate. În asemenea caz se prezintă și declarația din care să rezulte că reprezentantul legal la care se stabilește minorul acordă spațiul locativ și întreținere. În cazul în care reprezentantul legal este altul decât părinții se prezintă suplimentar decizia autorității tutelare;

 • Carnetul de pensionar (după caz);

 • 4 fotografii biometrice (35mm x 45 mm), pe fon alb;

 • Dovada achitării taxei consulare.

 

Notă: Documentele se depun la Ambasadă în 2 ( două) exemplare.

Copia identică cu originalul documentelor.