Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Economie

                                                                      INFORMAȚIE-EXPRES

 

Indicator

Valoarea

Comentarii

Produsul Intern Brut,

2020:

Valoarea adăugată brută

Impozite nete pe produs

 

IV trimestru 2020:

 

Valoarea adăugată brută

Impozite nete pe produs

 

206,3 mild. lei

179,6 mild. lei

26,8 mild. lei

 

56,3 mild. lei

 

48,4 mild. lei

7,9 mild. lei

 

s-a diminuat cu 7% (în termeni reali) faţă de anul 2020

s-a diminuat cu 6,9%

s-au diminuat cu 7,3%

 

s-a diminuat cu 3,3% (în termeni reali) faţă de trimestrul IV 2019

s-a diminuat cu 4,8%

s-au majorat cu 6,3%

Rata inflației,

2020

 

produse alimentare

mărfuri nealimentare

servicii prestate populaţiei

 

0,39%

 

+1,66%

-0,49%

-0,30%

 

față de 7,5% în an. 2019

Curs oficial de schimb (mediu),

Februarie 2021

17,45 MDL/USD

21,12 MDL/EUR 

cu 0,18 lei mai mic faţă de februarie 2020

cu 1,88 lei mai mare faţă de februarie 2020

Masa monetară  (M3),

la sfârșitul lunii februarie

108,1 mild. lei

 

a crescut cu 19% faţă de aceeași dată din 2020

Exporturi,

2020

 

2 485,2 mil. USD

 

s-au diminuat cu 10,6% față de anul 2019

Importuri,

2020

 

5 415,7 mil. USD

 

s-au micșorat cu 7,3% comparativ cu anul 2019

Balanța comercială,

2020

 

-2 930,5 mil. USD

 

s-a redus cu 132,8 mil. USD (-4,3%) față de 2020

Transferuri bănești din străinătate către persoane fizice,

Ianuarie 2021

 

 

105,8 mil. USD

 

 

s-au majorat cu 22,1% față de ianuarie 2020

Investiții străine directe – intrări nete (conform balanței de plăți v.6), Ianuarie-septembrie 2020

22,7 mil. USD

comparativ cu 467 mil. USD în aceeași perioadă a anului 2019

Producţia industrială,

2020

 

industria prelucrătoare

industria extractivă

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

 

a scăzut cu 5,5% față de anul 2019

 

-7,1%

+9,5%

+2,3%

Producția agricolă,

2020

 

producția vegetală

producția animalieră

30,1 mild. lei

a scăzut cu 27,1% față de anul 2019

 

 

a scăzut cu 35,9% față de anul 2019

a scăzut cu 3,8% față de anul 2019

Investiții în active imobilizate,

2020

 

27,1 mild. lei

 

au scăzut cu 2,6% față de anul 2019

Mărfuri transportate,

2020

16,5 mil. tone

 

au scăzut cu 12,5% față de anul 2019

Pasageri transportați,

2020

 

55,56 mil. pasageri

 

au scăzut cu 46,1% față de anul 2019

Comerț cu amănuntul,

2020

 

61,7 mild. lei

 

a crescut cu 4,6% față de an. 2019

Comerț de bunuri cu ridicata,

2020

 

107,7 mild. lei

 

a scăzut cu 5,6% față de an. 2019

Servicii prestate populației

2020

 

18,8 mild. lei

 

reducere cu 15,7% față de an. 2019

Servicii prestate întreprinderilor,

2020

 

39,3 mild. lei

 

reducere cu 15,5% față de an. 2019

Bugetul public naţional,

Ianuarie 2021

 

venituri

cheltuieli

deficit (-), excedent (+)

 

 

5,1 mild. lei

5,2 mild. lei

-138,7 mil. lei

 

 

s-au majorat cu 7,6% faţă de luna ianuarie 2020

s-au majorat cu 9,7% faţă de luna ianuarie 2020

-37,8 mil. lei în luna ianuarie 2020

Datoria de stat,

la 31 ianuarie 2021

 

internă (MDL)

externă (USD)

externă (MDL)

68,3 mild. lei

 

29,7 mild. lei

2,2 mild. USD

38,6 mild. lei

s-a majorat cu 29,6% față de sf. lunii ianuarie 2020

 

s-a majorat cu 27,1% față de sf. lunii ianuarie 2020

s-a majorat cu 31% față de sf. lunii ianuarie 2020

s-a majorat cu 31,6% faţă de sf. lunii ianuarie 2020

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut,

Ianuarie-decembrie 2020

 

 

8107,5 lei

 

 

a crescut cu 10,2% în termeni nominali și cu 6,2% în termeni reali față de anul 2019

Forța de muncă,

Trim. IV 2020

 

populaţia ocupată

șomeri

rata șomajului

 

 

 

845,6 mii persoane

31,8 mii persoane

3,6%

 

 

s-a micșorat cu 0,5% față de trimestrul IV 2019 .

s-a micșorat cu 6,3 mii persoane față de trimestrul IV 2019

s-a micșorat cu 0,7 p.p. comparativ cu trimestrul IV 2019

 Informația privind indicatorii macroeconomici poate fi găsită pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii, accesînd linkul - https://mei.gov.md/ro/documents-terms/indicatori-economici-note-informative-privind-evolutia-social-economica