Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Cooperarea în cadrul CSI

Despre CSI

Crearea Comunității Statelor Independente 

Comunitatea Statelor Independente (CSI) a fost creată la 8 decembrie 1991 prin semnarea Acordului de constituire a Comunității Statelor Independente de către președinții Republicii Belarus, Federației Ruse și Ucrainei.

La 21 decembrie 1991 Republica Azerbaidjan, Republica Armenia, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kârgâză, Republica Moldova, Federația Rusă, Republica Tadjikistan, Turkmenistan, Republica Uzbekistan și Ucraina au semnat Declarația de la Alma-Ata privind crearea Comunității Statelor Independente.

La 22 ianuarie 1993 în cadrul Summit-ului CSI de la Minsk a fost adoptat Statutul Comunității Statelor Independente.

Republica Moldova a ratificat Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 40 din 8 aprilie 1994, iar Statutul Comunității Statelor Independente a fost ratificat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 76 din 26 aprilie 1994.

 

Obiectivele Comunității Statelor Independente:

 • Cooperarea în domeniul politic, economic, de mediu, umanitar, cultural și alte domenii;
 • Dezvoltarea economică și socială cuprinzătoare și echilibrată a statelor-membre în cadrul unui spațiu economic comun, cooperarea și integrarea interstatală;
 • Asigurarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional și ale documentelor OSCE;
 • Cooperarea între statele membre în asigurarea păcii și securității internaționale, punerea în aplicare a unor măsuri eficiente de reducere a armamentelor și cheltuielilor militare, eliminarea armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă și realizarea dezarmării generale și complete;
 • Asistența cetățenilor statelor-membre în libera comunicare, interacțiune și libera circulație în Comunitate;
 • Asistența juridică reciprocă și cooperare pe alte aspecte juridice;
 • Soluționarea pașnică a litigiilor și conflictelor dintre statele-membre CSI.

 

Organele statutare de cooperare CSI:

 • Consiliul Șefilor de State;
 • Consiliul Șefilor de Guverne;
 • Consiliul Miniștrilor Afacerilor Externe;
 • Consiliul Economic;
 • Consiliul Miniștrilor Apărării;
 • Consiliul Conducătorilor Trupelor de Grăniceri;
 • Adunarea Interparlamentară;
 • Judecătoria Economică.

 

În cadrul CSI funcționează circa 70 de organe ramurale de cooperare, care coordonează eforturile comune ale statelor-membre în cele mai importante sectoare ale economiei și dezvoltării sociale, aspecte legate de cooperarea umanitară, lupta împotriva criminalității și terorismului și alte domenii.

 

Președinția în cadrul Comunității Statelor Independente este exercitată de către fiecare stat-membru, după principiul rotației, pentru o perioadă de un an.

În anul 2018 președinția CSI a fost deținută de Republica Tadjikistan, preluată în 2019 de către Turkmenistan. În anul 2020 președinția în cadrul CSI urmează a fi preluată de către Republica Uzbekistan. 

Republica Moldova a deținut președinția în cadrul CSI în anul 2009.

 

Consiliul reprezentanților permanenți și plenipotențiari ai statelor-membre CSI pe lângă organele statutare și alte organe CSI constituie un organ permanent al CSI, din componența căruia fac parte reprezentanții celor 11 state-membre CSI. 

 

Secretariatul CSI este realizat de Comitetul Executiv al CSI -  organ permanent cu funcții de execuție, administrare și coordonare a activității CSI, cu sediul în or. Minsk, Republica Belarus și o subdiviziune în or. Moscova, Federația Rusă.

Serghei Lebedev - Președinte al Comitetului Executiv CSI – Secretar Executiv al CSI.  

 

Date de contact: 

Comitetul Executiv al CSI

Republica Belarus

220030 or. Minsk

str. Kirov, 17

Tel: +375 (17) 222-35-17, +375 (17) 327-80-74

Fax: +375 (17) 327-23-39

E-mail: cr@cis.minsk.by

www.cis.minsk.by 

 

Comitetul Executiv al CSI, subdiviziunea de la Moscova

Российская Федерация, 

115035, г. Москва,

Софийская набережная, 34, строение 1

Тел: +7 (495) 190-54-00

E-mail: info@e-cis.info