Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Certificat de cazier judiciar

Pentru depunerea cererii în vederea obținerea Certificatului de cazier judiciar, solicitantul trebuie să se prezinte la Ambasadă, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

  1. actul de identitate (pașaportul, buletinul de identitate);
  2. dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru prestarea serviciului respectiv.