Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Cadrul juridic bilateral

În prezent, între Republica Moldova şi Republica Belarus sunt semnate 113 acorduri bilaterale.

 

Lista tratatelor bilaterale

încheiate de către Republica Moldova cu Republica Belarus

 

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind principiile de colaborare comerсial-economică

Semnat la Minsk la 29.10.1991
În vigoare din 01.01.1992
Expirat la: 29.07.1999

 • Tratat cu privire la relaţiile de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Republica Belarus

Semnat la Chişinău la 21.12.1992
În vigoare din 10.08.1994

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind regulile şi termenele datoriilor pentru anul 1992

Semnat la Minsk la 22.01.1993
În vigoare din 22.01.1993

 • Protocol privind realizarea înţelegerilor atinse între Guvernele şi Băncile Naţionale ale Republicii Moldova şi Republicii Belarus privind creditul tehnic pentru anul 1993

Semnat la Minsk la 22.01.1993
În vigoare din 22.01.1993

 • Acord de colaborare între Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 21.04.1993
În vigoare din 21.04.1993

 • Acord de colaborare între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 10.06.1993
În vigoare din 10.06.1993

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind comerţul liber

Semnat la Minsk la 16.06.1993
În vigoare din 07.12.1994

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul transportului feroviar

Semnat la Chişinău la 29.11.1993
În vigoare din 01.05.1995

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internaţional şi Protocolul adiţional de aplicare a Acordului

Semnat la Brest la 09.04.1994
În vigoare din 19.12.1996

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la activitatea de muncă şi protecţia socială a cetăţenilor Republicii Moldova încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Belarus şi ai cetăţenilor Republicii Belarus încadraţi în muncă pe teritoriul Republicii Moldova

Semnat la Chişinău la 05.05.1994
În vigoare din 25.02.1997

 • Protocol privind consultările între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 05.05.1994<
În vigoare din 05.05.1994

 • Protocolul tratativelor între delegaţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 11.08.1994<
În vigoare din 11.08.1994

 • Acord de colaborare între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Arhive şi Lucrări de Secretariat de pe lîngă Consiliul de Miniştri al Republicii Belarus

Semnat la Kiev la 03.11.1994
În vigoare din 03.11.1994

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la modul de recunoaştere reciprocă a licenţelor de stat pentru activitatea în construcţie şi eliberate de centrele de licenţiere a Republicii Belarus şi Republicii Moldova

Semnat la Minsk la 08.12.1994
În vigoare din 08.12.1994

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţională a Republicii Moldova şi Cabinetul Miniştrilor al Republicii Belarus, Banca Naţională a Republicii Belarus cu privire la reglementarea decontărilor între agenţii economici ai Republicii Moldova şi Republicii Belarus<

Semnat la Chişinău la 23.12.1994
În vigoare din 23.12.1994

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova, Banca Naţională a Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus, Banca Naţională a Republicii Belarus cu privire la măsurile de asigurare reciprocă a convertaţiei valutelor naţionale

Semnat la Chişinău la 23.12.1994

 • Acord între Departamentul Protecţiei Mediului înconjurător al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului înconjurător al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul protecţiei mediului înconjurător

Semnat la Chişinău la 23.12.1994
În vigoare din 14.04.1997

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind evitarea dublei impozitări şi prevenirea evaziunii fiscale referitor la impozitele pe venituri şi bunuri

Semnat la Chişinău la 23.12.1994
În vigoare din 28.05.1996

 • Acord de colaborare în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Belarus

Semnat la Almatî la 19.05.1995
În vigoare din 19.05.1995

 • Protocol de colaborare între Direcţia de Stat pentru Asigurarea Informaţională "Moldpres" şi Agenţia Belarusă de presă "Belinform"

Semnat la Chişinău la 11.09.1995
În vigoare din 11.09.1995

 • Acord între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi Ministerul Ştiinţei şi învăţămîntului al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul recunoaşterii reciproce a lucrărilor de certificare

Semnat la Chişinău la 11.09.1995
În vigoare din 11.09.1995

 • Acord între Ministerul învăţămîntului al Republicii Moldova şi Ministerul Invăţămîntului şi Ştiinţei al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul învăţămîntului

Semnat la Chişinău la 11.09.1995
În vigoare din 11.09.1995

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul politicii de tineret

Semnat la Chişinău la 12.09.1995
În vigoare din 12.09.1995

 • Protocol privind rezultatele vizitei în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii Belarus A.G. Lukaşenko

Semnat la Chişinău la 12.09.1995
În vigoare din 12.09.1995

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind garanţiile drepturilor cetăţenilor în domeniul asigurării cu pensii

Semnat la Chişinău la 12.09.1995
În vigoare din 15.11.1996

 • Acord privind serviciile aeriene între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 12.09.1995
În vigoare din 05.03.1997

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind condiţiile şi modalitatea de efectuare a schimbului de locuinţe între cetăţenii celor două state

Semnat la Chişinău la 12.09.1995

 • Acord de colaborare dintre Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al Republicii Moldova şi Ministerul gospodăriei Locativ - Comunale al Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 12.09.1995
În vigoare din 12.09.1995

 • Protocol privind colaborarea între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarusi în problemele reparaţiei armamentului, tehnicii militare şi asigurarea tehnico-materială a trupelor

Semnat la Chişinău la 18.12.1995
În vigoare din 18.12.1995

 • Protocol cu privire la modul de organizare şi executare a transportărilor militare interstatale în interesul Ministerului Apărării al Republicii Moldova şi Ministerului Apărării al Republicii Belarusi şi decontările respective

Semnat la Chişinău la 18.12.1995
În vigoare din 18.12.1995

 • Acord între Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi Comitetul pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare al Republicii Belarus privind certificarea

Semnat la Minsk la 18.01.1996
În vigoare din 18.01.1996

 • Tratat privind colaborarea între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus în domeniul asigurării bunăstării sanitar-epidemiologice a populaţiei

Semnat la Minsk la 10.04.1996
În vigoare din 10.04.1996

 • Protocol cu privire la stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Republica Belarus

Semnat la Chişinău la 19.11.1992
În vigoare din 19.11.1992

 • Acord de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale

Semnat la Chişinău la 09.09.1997
În vigoare din 12.02.1998

 • Acord între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus despre recunoaşterea reciprocă a certificatelor igienice ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi a adeverinţelor de înregistrare igienică de Stat ale Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 27.01.1998
În vigoare din 27.01.1998

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea comercial-economică

Semnat la Minsk la 10.09.1998
În vigoare din 29.01.1999

 • Acord între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarus privind organizarea decontărilor interbancare

Semnat la Minsk la 09.12.1998
În vigoare din 09.12.1998

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor)

Semnat la Minsk la 11.02.1999
În vigoare din 28.06.1999

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor

Semnat la Chişinău la 28.05.1999
În vigoare din 19.11.1999

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Belarus privind livrările reciproce de mărfuri pe baze echivalente

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 19.07.2002

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 06.03.2001

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul veterinar

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 02.03.2001

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 19.02.2003

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei şi cartografiei

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 18.10.2000

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor şi comunicaţiilor poştale

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 27.10.2000

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea şi asistenţa reciprocă în problemele respectării legislaţiei fiscale

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 20.11.2000

 • Acord între Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Republicii Belarus de colaborare în domeniul financiar-bugetar şi politică fiscală

Semnat la Minsk la 29.06.2000
În vigoare din 22.03.2010

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul presei şi informaţiei

Semnat la Minsk la 29.06.2000

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la cooperarea în domeniul standardizării, acreditării şi certificării

Semnat la Chişinău la 22.02.2001
În vigoare din 03.08.2001

 • Acord între Ministerul Sănătăţii al RM şi Concernul de Stat al Republicii Belarus pentru producerea şi realizarea producţiei farmaceutice şi microbiologice

Semnat la Minsk la 28.08.2001
În vigoare din 28.08.2001

 • Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 28.08.2001
În vigoare din 28.10.2002

 • Acord între Fondul Social al Republicii Moldova şi Fondul Protecţiei Sociale al Ministerului Protecţiei Sociale al Republicii Belarus privind ordinea de transferare şi de plată a pensiilor

Semnat la Minsk la 28.08.2001
În vigoare din 28.08.2001

 • Acord de colaborare între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei al Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 28.08.2001
În vigoare din 28.08.2001

 • Protocolul întâlnirii dintre Prim-ministrul Republicii Belarus V.V. Ermoşin şi Prim-ministrul Republicii Moldova V. P. Tarlev

Semnat la Minsk la 28.08.2001
În vigoare din 28.08.2001

 • Protocolul discuţiilor între Şefii autorităţilor aviatice ale Republicii Moldova şi Republicii Belarus

Semnat la Minsk la 29.09.2001
În vigoare din 29.09.2001

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii

Semnat la Chişinău la 06.10.2002
În vigoare din 12.07.2003

 • Acord între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu privire la instituirea sistemului de schimb informaţional

Semnat la Minsk la 21.05.2003
În vigoare din 21.05.2003

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus de colaborare tehnico-ştiinţifică

Semnat la Minsk la 13.11.2003
În vigoare din 26.03.2004

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul turismului

Semnat la Chişinău la 06.04.2004
În vigoare din 18.08.2004

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul protecţiei proprietăţii industriale

Semnat la Chişinău la 06.04.2004
În vigoare din 13.06.2005

 • Acord de colaborare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 06.04.2004
În vigoare din 06.07.2004

 • Protocol între Departamentul Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii Belarus cu privire la realizarea Acordului de colaborare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal din 15 aprilie 1994

Semnat la Chişinău la 06.04.2004
În vigoare din 06.05.2004

 • Acord între Departamentul Standardizare, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat de Standardizare, Metrologie şi Certificare a Republicii Belarus privind schimbul reciproc al actelor normative

Semnat la Minsk la 07.05.1998
În vigoare din 07.05.1998

 • Acord între Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Republicii Belarus cu privire la stabilirea şi desfăşurarea cercetărilor comune, transmiterea şi utilizarea producţiei tehnico-ştiinţifice

Semnat la Chişinău la 26.05.2004
În vigoare din 26.05.2004

 • Acord între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul supravegherii activităţii instituţiilor de acreditare

Semnat la 26.12.2001

 • Acord de colaborare între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarus

Semnat la 26.12.2001

 • Acord între Banca Naţională a Moldovei şi Banca Naţională a Republicii Belarus privind organizarea decontărilor

Semnat la 27.10.2003

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind călătoriile reciproce fără de vize ale cetăţenilor

Semnat la Minsk la 24.12.2004
În vigoare din 30.06.2017

 • Acord între Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul înregistrării, standardizării şi controlului calităţii preparatelor medicamentoase.

Semnat la Minsk la 05.10.2005
În vigoare din 05.10.2005

 • Acord între Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus privind procedura efectuării lucrărilor în scopul asigurării recunoaşterii reciproce a protocoalelor încercărilor tehnice şi medicale (de laborator) ale articolelor de uz medical şi tehnicii medicale

Semnat la Minsk la 05.10.2005
În vigoare din 05.10.2005

 • Memorandum de Înţelegere privind aderarea Republicii Belarus la Organizaţia Mondială a Comerţului

Semnat la Tbilisi la 03.06.2005
În vigoare din 03.06.2005

 • Acord de colaborare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Comitetul Controlului de Stat al Republicii Belarus

Semnat la Moscova la 30.05.2002
În vigoare din 30.05.2002

 • Protocol de colaborare între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Departamentul Investigaţii Financiare al Comitetului Controlului de Stat al Republicii Belarus în contracararea traficului ilicit de mărfuri accizate

Semnat la Astana la 22.09.2006
În vigoare din 22.09.2006

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniul prevenirii situaţiilor excepţionale şi lichidării consecinţelor acestora

Semnat la Chişinău la 20.11.2006
În vigoare din 30.07.2007

 • Acord între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova şi Departamentul Monitorizării al Comitetul de Stat al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită şi finanţare a terorismului

Semnat la Moscova la 14.12.2006
În vigoare din 14.12.2006

 • Acord dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind sistemul de facilitare a comerţului reciproc

Semnat la Chişinău la 13.12.2016
În vigoare din 02.08.2017

 • Acord de colaborare între Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale din Republica Moldova şi Ministerul Resurselor Naturale şi Protecţiei Mediului din Republica Belarus în domeniul protecţiei mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale

Semnat la Minsk la 03.12.2008
În vigoare din 02.07.2009

 • Protocol cu privire la modul de conlucrare între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Comitetul vamal de Stat al Republicii Belarus la contrapunerea datelor statisticii vamale a comerţului reciproc al Republicii Moldova şi Republicii Belarus

Semnat la Gabala la 11.06.2009
În vigoare din 11.06.2009

 • Acord între Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Sportului şi Turismului al Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului

Semnat la Baku la 21.09.2010
În vigoare din 01.03.2011

 • Acord între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică

Semnat la Minsk la 06.06.2011
În vigoare din 10.07.2014

 • Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind condiţiile amplasării şi deservirii reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova în Republica Belarus şi Republicii Belarus în Republica Moldova

Semnat la Chişinău la 13.10.2011
În vigoare din 23.05.2012

 • Acord de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Comitetul Grăniceresc de Stat al Republicii Belarus

Semnat la Almatî la 26.04.2012
În vigoare din 12.10.2012

 • Acord între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în Republica Moldova

Semnat la Chişinău la 30.01.2013

 • Tratat între Republica Moldova şi Republica Belarus cu privire la transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei

Semnat la Chişinău la 24.09.2014
În vigoare din 16.08.2015

 • Lista produselor (serviciilor) livrate de către întreprinderile moldo-belaruse în cadrul cooperării de producere, pentru anul 2015 (Anexele 1 şi 2)

Semnat la Chişinău la 24.09.2014
În vigoare din 24.09.2014 86.

 • Acord de cooperare între Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Camera de Comerţ şi Industriei a Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 24.09.2014
În vigoare din 24.09.2014

 • Acord dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete

Semnat la Minsk la 26.03.2015
În vigoare din 05.04.2016

 • Acord de colaborare între Ministerul Industriei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus pentru anul 1996

Semnat la Chişinău la 18.04.1996
În vigoare din 18.04.1996

 • Acord între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a parcului de autobuse în Republica Moldova

Semnat la Chişinău la 03.10.2016

 • Protocol dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Belarus privind modificarea şi completarea Tratatului de colaborare în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Belarus din 19 mai 1995

Semnat la Chişinău la 03.10.2016
În vigoare din 03.10.2016

 • Acord dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul politicilor de tineret

Semnat la Chişinău la 03.10.2016
În vigoare din 03.10.2016

 • Planul de acţiuni pentru anii 2017-2019 pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia a Republicii Moldova şi Comitetul Executiv al regiunii Minsk al Republicii Belarus privind cooperarea comercial-economică, tehnico-ştiinţifică, educaţională şi culturală

Semnat la Chişinău la 03.10.2016
În vigoare din 03.10.2016

 • Acord de colaborare în domeniul statisticii între Departamentul Statisticii al Republicii Moldova şi Ministerul Statisticii şi Analizei al Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 11.09.1995
În vigoare din 11.09.1995

 • Acord de colaborare între Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Expertize Judiciare al Republicii Belarus în domeniul activităţii de expertiză judiciară

Semnat la Chişinău la 19.04.2018

 • Acord între Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul sănătăţii

Semnat la Chişinău la 19.04.2018
În vigoare din 19.04.2018

 • Acord de cooperare ştiinţifică şi tehnică între Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare a Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie a Republicii Belarus

Semnat la Chişinău la 07.06.2018
În vigoare din 07.06.2018