Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Buletin de identitate

Pentru depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabileAICI, cu următoarele documente:

  • Buletinul de identitate anterior;

  • Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova;

  • Certificatul de naștere, în original;*

  • Certificatul de căsătorie și/sau de divorț, în original;*

  • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original; *

  • Certificatul de naștere al copiilor minori, în original;*

*Dacă actele de stare civilă enumerate mai sus au fost înregistrate înafara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificatul eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);

  • Declarația autentificată a reprezentantului legal (părinte, cetățean al R. Moldova) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identității solicitantului buletinului de identitate (se întocmește la Ambasadă);

  • 2 fotografii 3X4 cm, color/mate;

  • 2 fotografii 10X15 cm, color/mate;

  • Dovada achitării taxei consulare.