Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Buletin de identitate

Pentru depunerea cererii de perfectare a buletinului de identitate solicitantul trebuie să se prezinte personal la Ambasadă, conform programării prealabile, cu următoarele documente:

 

 • Buletinul de identitate şi 2 copii;
 • Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova şi 2 copii (În cazul declarării pierderii/furtului/deteriorării buletinului de identitate/paşaportului cetăţeanul depune o declaraţie în acest sens, cu specificarea circumstanţelor în care a fost pierdut/furat/deteriorat buletinul de identitate/paşaportul;
 • Certificatul de naştere, în original şi 2 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificatul de căsătorie şi/sau de divorţ, în original şi 2 copii. Dacă căsătoria şi/sau de divorţul au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se vor prezenta certificate de căsătorie şi/sau de divorţ eliberate de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificatul de schimbare a numelui/prenumelui, în original şi 2 copii. Dacă schimbarea numelui/prenumelui au fost înregistrate în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de schimbare a numelui/prenumelui eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Certificatul de naştere al copiilor minori, în original şi 2 copii. Dacă naşterea a fost înregistrată în afara teritoriului Republicii Moldova după 17.08.2001, se va prezenta certificat de naştere eliberat de către OSC din Republica Moldova (a se vedea rubrica „Acte de stare civilă”);
 • Documentele necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă;
 • Declaraţia autentificată a reprezentanţilor legali (părinţilor) în cazul primei documentări a copiilor, pentru stabilirea identităţii solicitantului buletinului de identitate;
 • 2 fotografii 3X4 cm;
 • 2 fotografii 10X15 cm;
 • Dovada achitării taxelor.