Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Asociaţiile moldovenilor şi organizaţii naţional-culturale

Conform datelor oficiale în Republica Belarus locuiesc peste 5000 de originari din Republica Moldova, dintre care 2100 de cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul permanent.

În Republica Belarus activează Organizaţia obştească republicană „Societatea Moldovenilor”, care a fost fondată în luna mai 1992 şi înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus la 13 iulie 1992. Fondatori ai societăţii sunt 17 persoane originare din Republica Moldova, iar actualmente în societatea moldovenilor întruneşte peste 350 de membri. Preşedintele Consiliului de administrare al Organizației este dna Valico Antonina Nicolae. Membrii consiliului: Feodorov Nicolai Andrei, Ignat Vasilii Eudochim, Puşcaş Gheorghii Petru, Capmole Petru Andrei, Licu Dmitrii Grigore, Salinicova Zinaida Zahar, Osipov Victor Maxim.

În vederea promovării culturi şi tradiţiilor populare, conaţionalii noştri au constituit în cadrul societăţii un şir de colective artistice: colectivele de artiști amatori „Plai” și „Primăvara” și colectivul de dansuri populare „Bucuria”.

Organizaţia obştească participă anual la diferite acţiuni culturale, festivaluri orăşeneşti şi republicane organizate de autorităţile sau organizaţiile obşteşti beloruse. Membrii colectivelor artistice sunt deţinători a mai multor diplome de laureaţi ale festivalurilor republicane şi orăşeneşti ale culturilor naţionale din Republica Belarus.

Diaspora moldovenească participă activ în cadrul Zilelor culturii Republicii Moldova în Republica Belarus „Festivalului Vinului Moldovenesc”, desfășurat anual în centrul or. Minsk. Publicul belarus este întâmpinat cu ospitalitate în „Casa Mare” și „Gospodăria țărănească” reconstituite și împodobite cu obiecte de artizanat, costume naționale și covoare moldovenești. În platourile concertistice publicului larg le sunt prezentate obiceiurile populare, cântecele și dansurile populare moldovenești.

Un prilej deosebit pentru promovarea obiceiurilor noastre strămoşeşti este Festivalul „Mărţişor”, organizat anual la Minsk de către Organizaţia obştească republicană „Societatea Moldovenilor” cu susţinerea Ambasadei.

În anul 2017, în parteneriat cu Biblioteca raională din or. Dzerjinsk, reg. Minsk, a fost lansată activitatea Cenaclului literar moldo-belarus „Cununa prieteniei - Вянок сяброуства”, care întrunește scriitori și critici literari, profesioniști și amatori. Obiectivul principal al Cenaclului este consolidarea relațiilor cultural-artistice, cultivarea dragostei față de tradițiile și obiceiurile populare moldovenești și belaruse. În rezultatul activității Cenaclului, în anul 2018 a fost editată culegerea de versuri „Cununa prieteniei”, care întrunește fragmente din opera scriitorilor și poeților moldoveni în versiune româna și belarusă.

Cu prilejul sărbătorilor naționale, Ambasada în comun cu „Societatea Moldovenilor”, organizează evenimente culturale, în cadrul cărora sunt prezentate concerte ale colectivelor artistice ale diasporei, inclusiv cu participarea celor mai tineri reprezentanţi ai diasporei.

Conform datelor oficiale în Republica Belarus locuiesc peste 5000 de originari din Republica Moldova, dintre care 2100 de cetăţeni ai Republicii Moldova stabiliţi cu domiciliul permanent.

În Republica Belarus activează Organizaţia obştească republicană „Societatea Moldovenilor” , care a fost fondată în luna mai 1992 şi înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Belarus la 13 iulie 1992.

Fondatori ai societăţii sunt 17 persoane originare din Republica Moldova, iar actualmente în societatea moldovenilor întruneşte peste 350 de membri.

Preşedintele Consiliului de administrare al Organizației este dna Valico Antonina.

Date de contact:

e-mail: antoninavalko@yandex.ru

Ne puteți urmări activitatea pe pagina Facebook.