Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Activitatea Diasporei

În vederea promovării culturi şi tradiţiilor populare moldovenești, reprezentanții diasporei participă anual la diferite acţiuni culturale, festivaluri republicane şi orăşeneşti organizate de autorităţile și organizaţiile obşteşti beloruse. 

 

Conaţionalii noştri au constituit în cadrul societăţii un şir de colective artistice de artiști amatori „Plai” și „Primăvara”. Membrii colectivelor artistice sunt deţinători ai mai multor diplome de laureaţi ale festivalurilor republicane şi orăşeneşti ale culturilor naţionale din Republica Belarus.

 

Diaspora moldovenească participă activ în cadrul Zilelor culturii Republicii Moldova în Republica Belarus „Festivalului Vinului Moldovenesc”, desfășurat anual în centrul or. Minsk. Publicul belarus este întâmpinat cu ospitalitate în „Casa Mare” și „Gospodăria țărănească” reconstituite și împodobite cu obiecte de artizanat, costume naționale și covoare moldovenești. În platourile concertistice publicului larg le sunt prezentate obiceiurile populare, cântecele și dansurile populare moldovenești.

 

Un prilej deosebit pentru promovarea obiceiurilor noastre strămoşeşti este Festivalul „Mărţişor”, organizat anual la Minsk de către Ambasadă în parteneriat cu Organizaţia obştească „Societatea Moldovenilor”.

 

În parteneriat cu Biblioteca raională din or. Dzerjinsk, reg. Minsk, a fost creat și activează Cenaclul literar moldo-belarus „Cununa prieteniei - Вянок сяброуства”, care întrunește scriitori și critici literari, profesioniști și amatori. Obiectivul principal al Cenaclului este consolidarea relațiilor cultural-artistice, cultivarea dragostei față de tradițiile și obiceiurile populare moldovenești și belaruse. În rezultatul activității Cenaclului, în anul 2018 a fost editată culegerea de versuri „Cununa prieteniei”, care întrunește fragmente din opera scriitorilor și poeților moldoveni în versiune româna și belarusă.

 

Cu prilejul sărbătorilor naționale, Ambasada în comun cu „Societatea Moldovenilor”, organizează evenimente culturale, în cadrul cărora sunt prezentate concerte ale colectivelor artistice ale diasporei, inclusiv cu participarea celor mai tineri reprezentanţi ai diasporei.