Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Ambasada Republicii Moldova în Republica Belarus

A A A

Acte notariale

Activitatea notarială a oficiilor consulare şi a misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova se desfăşoară în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, ţinîndu-se cont de uzanţele internaţionale.

 

La cererea persoanelor fizice cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova, oficiile consulare şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova îndeplinesc următoarele acte notariale:

  • a. autentificarea actelor juridice (testamente, procuri, contracte), cu excepţia contractului de înstrăinare a bunurilor imobile şi contractului de gaj;
  • b. luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale;
  • c. legalizarea semnăturilor de pe documente;
  • d. legalizarea copiilor de pe documente şi a extraselor din ele;
  • e. efectuarea şi legalizarea traducerilor documentelor şi a extraselor din ele;
  • f. certificarea unor fapte în cazurile prevăzute de lege;
  • g. primirea documentelor la păstrare;

g(1). eliberarea duplicatelor actelor notariale pe care le-au întocmit;
g(2). întocmirea protestelor de mare;

  • h. asigurarea probelor.